ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಕೈಗೊಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೊ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು. ಐಟಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪರೇಟರ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ವೆಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಡಳಿತ, ಅಂತರಜಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗುರುತಿಸಿ, ಕಠಿಣ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಈ ದಿಸೆಯಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಸಹಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಲಿದೆ.

ಈ ಸೇವೆ  ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ  ಮೀಸಲಾದ  ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗವು ಅದರ  ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು   ವ್ಯಾಪಕ ಡೇಟಾಬೇಸ್   ಮೂಲಕ   ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ಹೊಂದಿರುವ ಗೌರವದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 ಹೈ ಲೈಟ್ಸ್:

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ೨೯೪ ಐಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ೧೫,೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ನುರಿತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಇ ಆಡಳಿತ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಬಿಡಿಎ, ಎಂಎಸ್ಐಎಲ್ ಗಳಂತ 72 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೭೦೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.