ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸೋಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು . ವೆಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ವೃತ್ತಿಪರ ತಂಡಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ಹಾಗು ತಂಡಗಳು ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಲಿನಕ್ಸ್ ಪರಿಸರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ W3C ಜೋತೆ ವೃತಿಪರತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸರ್ಚ್ ಉತ್ತಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ,ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸವ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಗಳು ಎಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲು ಚಾಲನೆಯಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೆಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಮರು ವಿನ್ಯಸಗೊಳುಸುವಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೊ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಸ್ಯಗಳ ಪೊರೈಕೆಗೆ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನುರಿತ ಅನುಬವಿ ತಂಡವು ಪೋರ್ಟಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮರು ವಿನ್ಯಾಸ ಕೆಳಸಗಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ವೆಬ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೊ ಪುಟ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್, ವೆಬ್ಲಾಗ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಸೇವೆಗಳುನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲಿದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ASP, PHP, JSP, AJAX, XML ಹಾಗೊ HTML ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಸಗೊಳಿಸಲು ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್, ಡ್ರೀಮ್ವೇವರ್, ಫ್ರಂಟ್ಪೇಜ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳುತ್ತೆವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸರ್ವರ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ MySQL, PostGre, MSSQL ವಿವಿಧ ಸರ್ವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Joomla, Drupal ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮೂಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿಷಯ ಚಾಲಿತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ, ನಾವು ಅನೇಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆವೆ. ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ,ಅನುಕೂಲ ವರ್ಗ-ಎ ಸೇವಾದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಮೀಸಲಾದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ,ನಿಕಟ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ,ಸಹ ಸ್ಥಳ, ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಕೆಲವು ಹೆಸರಿಸಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಸರ್ವರ್, ಇಮೇಲ್ ಸಂರಚನಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಸಂರಚನಾ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.