ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ,2000 ರ  ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ  ಪ್ರಕಟಣೆ (ಬಿ) ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ಪ್ರಕಟಣೆ 3 :

ವಿಷಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಪ್ರಕಟಣೆ, 2002 ರ ಮಾಹಿತಿ  ಹಕ್ಕು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 3 ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ 3 ರ ನಿಯಮ ಮಾಹಿತಿ 3 ಓದಿ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 1976 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ. ಶರತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು

ಶ್ರೀ. ಪವನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಲಪಾಟಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು .

ನಿರ್ದೇಶಕರು - ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು  ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವರು.

ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: -

  1. ಮಾನವಸಂಪನ್ಮೂಲ ತರಬೇತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ  ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ.
  2. ನೋರಡ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ / ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.
  3. ಐಟಿ, ಐಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್
  4. ವೈರ್ಲೆಸ್, ಇಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನ.
  5. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಗರ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್, ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಂತಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಪರವಾಗಿ